Skriv för livet – workshop i kreativt och läkande skrivande

Vill du skriva om ditt liv, om upplevelser som gjort avtryck? Kanske finns det  något du har svårt att släppa, som oroar eller påverkar dig på annat sätt. Kanske är du nyfiken på att utforska dig själv och din kreativa kraft? Kanske skriver du redan idag men har svårt att hitta din egen röst? Då är det här grejen för dig.

Vi ses tre lördagseftermiddagar och skriver tillsammans. Vi utgår från Write Your Selfs etablerade metod för läkande skrivande. Du väljer själv vad du skriver om och behöver inte ha ett trauma att bearbeta. Metoden fungerar självstärkande för alla och hjälper till att bygga ditt mentala immunförsvar.

Vi gör skrivövningar, läser våra texter för varandra (alltid frivilligt), samtalar om dem och skrivandet. Vi kommer i kontakt med grunderna i kreativt skrivande främst genom skrivövningar: gestaltning, perspektiv, karaktärer, miljöbeskrivningar, dramaturgi, osv.

Vi går igenom tekniker och övningar för att lösa blockeringar. Stor vikt läggs vid att hitta hållbara skrivrutiner så att deltagarna fortsätter att skriva. Mellan träffarna finns möjlighet att arbeta med extra övningar.

Läs mer och anmäl dig här. 

Scroll to top