Jag är certifierad vägledare i Write Your Self-metoden för läkande skrivande och erbjuder kurser, workshops och föreläsningar. Du kan också anlita mig som personlig skrivcoach.

Det läkande skrivandet tar dig framåt i din personliga utveckling, och/eller som skribent – du väljer själv vad du vill använda verktyget till. Om du redan är en skrivande person kommer det läkande skrivandet att hjälpa dig att vara mer personligt närvarande i dina texter. Om du är en person som bär på en längtan efter att skriva men aldrig kommit dig för, kommer det läkande skrivandet att hjälpa dig att hitta en rutin för skrivandet i vardagen.

Om du är en person som inte skriver, som kanske rentav är rädd för att skriva, kommer det läkande skrivandet att hjälpa dig att hitta en ny röst inom dig.

Write Your Selfs metod har tagits fram för skrivande efter trauma och är ett läkande verktyg. Metoden fungerar självstärkande i alla sammanhang: den vår röst tydligare och öka makten över våra val och liv.

Scroll to top